top of page

BOA Conferentie 15-11-2017 'Leren verrijken met cultuur'


In het BOA-netwerk zijn Amsterdamse onderwijs- en cultuurinstellingen fysiek met elkaar verbonden. Maar wat echt verbindt is de content en de kennis die je op en via het BOA-netwerk kunt delen en beschikbaar kunt stellen aan alle Amsterdamse scholieren. De conferentie biedt een unieke gelegenheid om inhoudelijk de verbinding en samenwerking te stimuleren door culturele, digitale content educatief te verrijken en te delen. Onderwijs- en cultuurinstellingen zien de mogelijkheden en kansen die de verbinding middels het netwerk biedt. Dat is een mooi begin, maar het telt pas als er ook echt iets te zien, te leren en te delen valt.

Waarom erbij zijn?

  • We delen praktijkbeelden van samenwerkingsprojecten tussen onderwijs- en cultuurinstellingen

  • We houden Workshops/lezingen

  • We laten trends en (technologische) ontwikkelingen zien

  • We houden een marktplaats waar cultuurinstellingen hun educatieve aanbod presenteren

  • We bieden een ontmoetingsplaats voor onderwijs en cultuur

Voor wie?

  • Onderwijs: directies/leerkrachten/ICT-coördinatoren/besturen

  • Cultuur: programmeurs en cultuureducatie verantwoordelijken

Meer info?

  • Houd onze website www.boa-amsterdam.nl in de gaten voor het laatste nieuws en de ontwikkelingen. Vragen? Bel 020-6371642

U kunt zich voorinschrijven via : conferentie@boa-amsterdam.nl


bottom of page