top of page

Werkzaamheden aan het BOA-netwerk


Naast de werkzaamheden aan de BOA- Core - switch 31 juli worden ook andere BOA -werkzaamheden uitgevoerd die tussen 26 juli en 7 augustus gaan plaats vinden.

Wat gaan we doen?

De configuratie van de BOA Switch wordt door Axians (op afstand) aangepast:

MST ( Multiple Spanning Tree) wordt geactiveerd, waarmee de impact van eventuele loops in het netwerk

wordt geminimaliseerd.

Wanneer doen we dat?

De werkzaamheden worden uitgevoerd: één van de dagen tussen 26 juli en 7 augustus

Wat is de impact?

Nadat de configuratie op de Switches is aangepast moet deze opnieuw worden gestart.

De BOA-verbinding is dan een paar minuten niet beschikbaar.

Wat kunt u doen?

Wij gaan ervan uit dat u alle aangesloten locaties binnen uw bestuur/organisatie en mogelijke

dienstenleveranciers die van de BOA-verbinding gebruik maken over deze werkzaamheden informeert.

Wij vertrouwen erop u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd. Heeft u hierover vragen,neem dan s.v.p. contact op met de BOA-Servicedesk:

020-7173388 / service-desk@boa-amsterdam.nl


bottom of page