top of page

Onderhoud aan het BOA-netwerk 30-10-18


Op dinsdagmorgen 30 oktober 2018 worden er binnen het service-window werkzaamheden uitgevoerd aan het BOA-netwerk

De werkzaamheden vinden plaats tussen 04:00 en 06:30.

Gedurende de werkzaamheden kunnen er enkele malen onderbrekingen zijn in de verbinding naar het internet.

Toelichting:

Op dinsdag 31-juli j.l. heeft er een software upgrade plaatsgevonden op één van de core routers van BOA. Dit betreft de core router in het datacentrum op het Sciencepark.

Met deze upgrade is de apparatuur van BOA op het door Cisco aanbevolen softwareniveau gebracht.

Met de aangekondigde werkzaamheden wordt ook de 2e core-router van BOA in het datacenter bij het ROC voorzien van deze software. Hiermee wordt de stabiliteit van het netwerk vergroot.


bottom of page