top of page

BOA-beheer per 01-01-2020 door Quanza


BOA zorgt voor circa 220 locaties in- en rond Amsterdam voor snelle onderlinge verbindingen en de aansluiting op het internet. Het BOA-netwerk wordt geleverd door KPN (glasvezel), Axians (apparatuur) en Surfnet (internet).

In 2017 is BOA gestart met het vernieuwen van de apparatuur in het netwerk. Dit project is in het begin van 2019 afgerond. Met dit vernieuwingsproject is de capaciteit van het netwerk vergroot en is de redundantie te verbeterd. Inmiddels beschikken veel BOA-locaties over 10 Gbit verbindingen en is het netwerk met 2x10 Gbit aangesloten op Surfnet. Ook zijn toekomstige upgrades nu veel eenvoudiger uit te voeren. De migratie ligt ondertussen al weer enige tijd achter ons. Het BOA-netwerk levert weer de stabiele verbindingen die u gewend bent.

Het migratieproject heeft ook voor diverse verstoringen gezorgd. Die verstoringen waren aanleiding voor BOA om de contracten met- en de dienstverlening van de verantwoordelijke leverancier Axians opnieuw te beoordelen. Ook is met groep BOA-leden onderzocht welke eisen we heden ten dage stellen aan het netwerk en hoe we dat kunnen meten. Deze eisen zijn in een nieuw programma van eisen (PVE) vastgelegd. Aan de hand hiervan is BOA de heronderhandelingen van het huidige contract met Axians gestart én heeft BOA een marktverkenning uitgevoerd voor eventuele alternatieve leveranciers. Op basis van de uitkomsten heeft BOA besloten om het aflopende contract met Axians niet voort te zetten en de verantwoordelijkheid voor het beheer van de apparatuur -op basis van het nieuwe PVE- over te dragen aan Quanza B.V.

Quanza B.V. is een specialist in het bedenken, bouwen en beheren van hoogwaardige netwerken. Quanza is onder meer verantwoordelijk voor het beheer van het Surfnet netwerk.

Met het veranderen van de beheerpartij beoogt BOA het volgende:

- Eenduidig aanspreekpunt. Quanza is ook de beheerder van het Surfnet netwerk. Dat maakt het uitvoeren van werkzaamheden een stuk eenvoudiger.

- Betere monitoring en opvolging. In de nieuwe overeenkomst is veel beter vastgelegd waarop de werking van het netwerk moet worden gecontroleerd en hoe met (aankomende) verstoringen moet worden omgegaan.

- Hogere serviceniveaus en beschikbaarheid van het netwerk: Quanza heeft een ServiceDesk die 24x7 bemand is én in Amsterdam gevestigd is (Axians in Capelle). Daarmee kan Quanza veel sneller reageren in het geval van incidenten en wijzigingen.

Daarnaast zijn in het nieuwe PVE diverse zaken verbeterd aangaande de afhandeling van incidenten en wijzigingen en de communicatie daaromtrent.

Voor de volledige informatiebrief klik hier


bottom of page