top of page

Onderhoud aan het BOA-netwerk


In de zomerperiode worden diverse geplande werkzaamheden aan het BOA-netwerk uitgevoerd. Het betreft een software upgrade en vergroting van de capaciteit van 10Gbit naar 40Gbit. Deze werkzaamheden zijn nodig om ook voor het volgende schooljaar voldoende bandbreedte beschikbaar te hebben.

Om ervoor te zorgen dat de aangesloten onderwijs- en cultuurinstellingen zo min mogelijk hinder ondervinden worden de werkzaamheden in het servicewindow, tussen 05:00u en 07:00u op 15 en op 17 juli a.s. uitgevoerd.

Wat de impact van de werkzaamheden is leest u in dit bericht:

Wat:Upgrade van de koppelingen met surfnet van 10GB naar 40GB

Wanneer: 15-juli 2020, tussen 05:00 en 07:00

Details:

  • Plaatsen van 40G lijnkaarten

  • Vervangen van Optics

  • Herschikken van insteekmodules in het chassis.

Impact:

Tussen 05:00u en 07:00u zullen er diverse onderbrekingen zijn in de verbinding naar het internet en tussen de locaties in het BOA-netwerk.

Ook zullen verbindingen met de dienstenleveranciers meerdere keren worden onderbroken.

Risico’s en tegenmaatregelen:

Voor het uitvoeren van deze change is een uitgebreid draaiboek opgesteld en zijn diverse controle en rollback momenten benoemd.

De controle op correcte werking wordt uitgevoerd door BOA, door de verbindingen naar het internet en dienstenleveranciers op diverse locaties te controleren.

Ook worden de verbindingen op het gekoppelde EVPN netwerk gecontroleerd.

Door u uit te voeren acties:

U hoeft geen actie te ondernemen, de verbindingen zullen zich na de upgrade zelf herstellen.

Wel adviseren wij u uw eventuele dienstenleverancier of ICT-beheerpartner te informeren.

Wat:Software upgrade

Wanneer: 17 juli 2020, tussen 05:00u en 07:00u

Details:

  • Inladen en controleren nieuwe software

  • Reboot van het chassis

  • Controle op juiste werking

Impact:

Tussen 05:00 en 07:00 zal er maximaal twee maal een onderbreking zijn in de verbinding naar het internet en tussen de locaties in het BOA-netwerk.

Ook zullen verbindingen met de dienstenleveranciers worden onderbroken.

Risico’s en tegenmaatregelen:

Dit betreft een standaard software upgrade naar een aanbevolen release van Cisco en verhelpt een aantal problemen (bugs) in de huidge software release. O.a. een fout waar BOA vorig jaar last van heeft gehad met het niet goed overschakelen naar de 2e supervisor.

Voor het uitvoeren van deze change is een draaiboek opgesteld en een controle en rollback moment benoemd.

De controle op correcte werking wordt uitgevoerd door BOA, door de verbindingen naar het internet en dienstenlevernciers op diverse locaties te controleren.

Ook worden de verbindingen op het gekoppelde EVPN netwerk gecontroleerd.

Door u uit te voeren acties:

U hoeft geen actie te ondernemen, de verbindingen zullen zich na de upgrade zelf herstellen.

Wel adviseren wij u uw eventuele dienstenleverancier of ICT-beheerpartner te informeren.

Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de BOA-servicedesk:


bottom of page