top of page

Werkzaamheden aan het BOA-netwerkWerkzaamheden aan het BOA-netwerk op 22 augustus 2023 van 06:00u – 07:00u

Met dit bericht informeren wij u over werkzaamheden die op 22 augustus 2023 van 06:00u-07:00u aan het BOA-netwerk worden uitgevoerd.

Wat gaan we doen?

Op het BOA-knooppunt op de Tempelhofstraat, ROC van Amsterdam, is het noodzakelijk om een module vervangen in een van de core switches om de stabiliteit/continuïteit te kunnen waarborgen.

Wanneer doen we dat?

De werkzaamheden worden uitgevoerd:

gedurende het service-window op 22 augustus 2023 van 06:00u-07:00u

Wat is de impact?

Nadat de module vervangen is moet mogelijk de betreffende core switch herstart worden. Dit kan als gevolg hebben dat er tussen 06:00u en 07:00 tijdelijk downtime zal zijn. De BOA-verbinding is dan niet beschikbaar.

Wat kunt u doen?

Wij gaan ervan uit dat u alle aangesloten locaties binnen uw bestuur/organisatie en mogelijke

dienstenleveranciers die van de BOA-verbinding gebruik maken over deze werkzaamheden informeert.

Wij vertrouwen erop u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd. Heeft u hierover vragen,

neem dan s.v.p. contact op met de BOA-Servicedesk (020-7173388/service-desk@boa-amsterdam.nl).

Comments


bottom of page