top of page

HIST

ORIE

BOA

De uitkomsten van de aanbesteding was voor  de schoolbesturen aanleiding om BOA opdracht te geven  om het netwerk te realiseren, de exploitatie en het beheer ervan in te richten en het gebruik ervan in de dagelijkse onderwijspraktijk te bevorderen. Daarnaast is opdracht gegeven voor de oprichting van een Coöperatieve Vereniging BOA waarin de besturen hun gemeenschappelijke belangen borgen. Om die reden is eind 2007 de Coöperatieve Vereniging BOA u.a. opgericht.
 

Het bestuur van de Coöperatieve Vereniging BOA heeft aan de stuurgroep BOA de opdracht gegeven om gedurende de projectfase de uitrol van het netwerk te managen. Hiervoor is het BOA- programma ontwikkeld met de volgende activiteiten:

|  De technische uitrol van het netwerk

|  De inrichting van de BOA- organisatie

|  Voorlichting aan het onderwijsveld en onderwijs inhoudelijke   projecten

 

UITVOERING PROGRAMMA:

Voor de uitvoering van het BOA- programma heeft de Gemeente Amsterdam subsidie beschikbaar gesteld. Medio 2010 zijn de laatste activiteiten van het BOA- programma uitgevoerd. Alle relevante

taken en verantwoordelijkheden zijn vanuit het BOA- programma overgedragen aan de lijnorganisatie van BOA.

bottom of page