top of page

Onderhoud aan het BOA-netwerk dinsdag 05-03-2019


Op dinsdagmorgen 5 maart 2019 zullen er op het BOA-netwerk tijdens het service-window onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd.

De werkzaamheden vinden plaats tussen 02:30 en 06:00.

Aard van de werkzaamheden:

Er worden wijzigingen doorgevoerd op het vlak van spanning-tree.

Hierdoor zal het netwerk beter om kunnen gaan met topologie wijzigingen in klantringen.

Daarmee wordt het probleem opgelost van hogere latency op het netwerk tijdens topologie herberekeningen.

Impact:

Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden zullen er onderbrekingen zijn in het verkeer

tussen locaties, naar dienstenleveranciers en naar het internet.

Voor vragen hierover kunt u bellen naar de BOA-Servicedesk: 020-7173388


bottom of page