top of page

VOOR

DIENST

VERLE

NERS

DIENSTEN AANBIEDEN OP HET BOA BREEDBANDNETWERK 

Op twee marktplaatsen bieden (ICT) dienstverleners hun diensten aan voor de scholen en/of besturen die aangesloten zijn op het BOA netwerk. Omdat BOA werkt met het ‘Open Provisioning Model‘ worden alle dienstverleners onder gelijke condities aangesloten. Scholen en schoolbesturen hebben hierdoor een vrije keuze ten aanzien van dienstverlenende partijen. 

UW DIENSTEN LEVEREN VIA EEN EIGEN VERBINDING MET DE POP 

Na het lezen van dit document doorloopt u de volgende stappen:

  1. U maakt zich kenbaar bij BOA door het aanmeldformulier in te vullen. DOWNLOAD HIER

  2. BOA controleert of u toestemming heeft van de afnemer(s).

  3. Per afnemer (bestuur of locatie) heeft u een Ethernet Virtual Connection (EVC) nodig. Vul hiervoor het EVC-aanvraagformulier in. DOWNLOAD HIER.

  4. BOA stuurt/mailt u vervolgens een bevestiging in de vorm van een overeenkomt voor het leveren van uw diensten. Stuur dit formulier ondertekend terug.

  5. U vraagt bij één van de landelijke providers een (glas)verbinding aan tussen uw locatie en één van de BOA POP-locaties. Een voorbeeldformulier voor het koppelen op de POP-locatie vindt u HIER.

  6. De beheerder van de POP-locatie koppelt uw dienst aan het BOA-netwerk.

  7. De dienstverlener test de verbinding gedurende 3 weken.

  8. Na de testweken is de verbinding opgeleverd en wordt de dienst geleverd aan de afnemer(s).

  9. Eventuele latere uitbreidingen kunt u met DIT FORMULIER aanvragen.

  10. Een rekenblad om op voorhand de kosten te bepalen treft u HIER.

bottom of page