top of page

Werkzaamheden aan het BOA-netwerk 20-02-20


Werkzaamheden aan het BOA-netwerk 20-02-20 tussen 04:00 en 06:00uur

Wat gaat er gebeuren?

Op 20 februari 2020 voert Quanza gedurende het service-window tussen 04:00 en 06:00 uur een upgrade uit van de operating software van de BOA-core-switches.

Wat is de verwachte impact? Gedurende de werkzaamheden zullen verbindingen met het internet onderbroken zijn en zijn q-in-q verbindingen niet beschikbaar.

Wie kunt u bellen met vragen?

Uw vragen hierover kunt u stellen aan de BOA-servicedesk: 020-7173388


bottom of page