top of page

BREEDBAND
NETWERK
VOOR
ONDERWIJS
& CULTUUR

 

BOA
NETWERK

Het BOA netwerk is eigenlijk een glasvezelnetwerk van verschillende bestuursnetwerken. Alle school- en bestuurslocaties van één bestuur worden opgenomen in een eigen fysiek glasvezelnetwerk, een eigen ring. Elke verbinding tussen de locaties heeft een snelheid van 1 Gbps. Als bestuur heb je daarom geen last van verkeer dat door andere besturen wordt gegenereerd. Er ontstaat voor elk bestuur een afgeschermd netwerk waarover zij hun eigen informatie kunnen sturen. Omdat de verbindingen een grote capaciteit hebben, maakt deze opzet het bijvoorbeeld mogelijk om servers op een andere plek binnen het bestuur te plaatsen (zie figuur). Dit is uiteraard niet noodzakelijk, maar één van de nieuwe mogelijkheden.

BOA netwerk
Cooperatieve vereniging BOA

COOPE
R
ATIE
V
E
VERE
NI
GING
BOA

Eind 2007 is de Coöperatieve Vereniging Breedbandnetwerk Onderwijs Amsterdam (BOA) opgericht. Elke onderwijs- of cultuurinstelling met een BOA-breedbandaansluiting is lid van de coöperatie. Het doel van de Coöperatieve Vereniging BOA is:

 

|  Het vormen en in stand houden van een breedbandnetwerk met een platform van gebruikers binnen de regio        

Amsterdam ten behoeve van onderwijsinstellingen en andere instellingen met taken en doelstellingen op het ideële, culturele of maatschappelijke vlak.

|  Het leveren van ondersteuning in de meest brede zin aan lidorganisaties en andere contractanten.

|  Het behartigen van de belangen van lidorganisaties jegens leveranciers van voorzieningen en diensten van het

   breedbandnetwerk.

|  Het stimuleren van initiatieven aangaande de toepassing, ontwikkeling en promotie van het breedbandnetwerk.

 

Ultimo 2013 beschikken ca. 230 Amsterdamse onderwijslocaties en ca. 32 cultuurinstellingen over een BOA- verbinding. Voor de realisatie van het netwerk is ongeveer 1040 kilometer glasvezelkabel aangelegd in meer dan 3000 kilometer geleidebuisjes.

 

BESTUUR

Het bestuur van de Coöperatieve Vereniging BOA u.a. bestaat uit:
- dhr. P. Henry, lid College van Bestuur Esprit scholen

p.henry@boa-amsterdam.nl

- dhr. J. Spierings, Operations Director bij Waag Futurelab

j.spierings@boa-amsterdam.nl

-mevr. J. van Meulebrouck, lid College van Bestuur bij  Stichting ZAAM

j.vanmeulebrouck@boa-amsterdam.nl

-dhr. J.Spanbroek, Bestuurder van Stichting Westelijke Tuinsteden

j.spanbroek@boa-amsterdam.nl

Waarom glasvezel?
Waarom BOA?

WAAROM
GLASVEZEL?

| Supersnel 

 

| Stabiel en    

  betrouwbaar

 

| Kwaliteit

 

| Onderwijs op afstand

| Voorstellingen online

 

| Toegankelijk

  lesmateriaal

 

| Efficiënter beheer

 

| Beschikbaarheid

  diensten

 

| Op de toekomst

  voorbereid

WAAROM
BOA?

| BOA is collectief

 

| BOA is toekomstgericht

 

| BOA verbindt

 

| BOA zorgt

| BOA levert

LID

WOR

DEN?

Bedankt voor de inzending!

Wie doen er al mee?
Stadsdelen_edited.png

WIE 

DOEN ER

AL MEE?

Klik op de kaart voor een overzicht van alle scholen en culturele instellingen die inmiddels zijn aangesloten bij het BOA netwerk. 

HIST

ORIE

BOA

In 2005 heeft de Gemeenteraad van Amsterdam de “Motie Bruines” aangenomen. De motie roept partijen op om een glasvezelnetwerk voor alle Amsterdamse scholen te realiseren. Om uitvoering aan deze motie te geven hebben de Amsterdamse schoolbesturen voor primair, speciaal- en voorgezet onderwijs (PO,SO &VO) en de Dienst Maat-

schappelijke Ontwikkelingen (DMO) zich verenigd in de stuurgroep “Breedbandnetwerk Onderwijs Amsterdam (BOA)”.

 

VOORLICHTING EN VOORBEREIDING:

De stuurgroep BOA en de Amsterdamse schoolbesturen onderkenden het belang om draagvlak te creëren voor het project, door op schoolniveau de onderwijsgevenden voor te lichten over de meerwaarde van een glasvezelnetwerk voor de dagelijkse lespraktijk. De stuurgroep BOA heeft vanuit

die gedachte een voorstel ontwikkeld voor de realisatie van een dergelijk netwerk voor het Amsterdamse PO, VO en SO. Besturen hebben in eerste instantie een intentieverklaring afgegeven voor deelname aan het project. Op basis daarvan is een Europese aanbesteding uitgevoerd.

Historie
bottom of page